Op vrijdag 21 september organiseren we weer een gezellige familieavond. Ditmaal is dat een Olympische puzzeltocht met aansluitend een barbecue. Aan deze activiteit en barbecue zijn geen kosten verbonden.

Vorige week heeft u een flyer met uitgebreide informatie en antwoordkaart ontvangen. Heeft u uw gezin al aangemeld? Aanmelden kan tot en met 7 september a.s. door inlevering van de antwoordkaart.

Zodra de kinderen de school binnenkomen, willen we echt aandacht aan ze besteden. Daarom geven we de kinderen een hand en is er ruimte voor een opmerking aan of van de kinderen. Regelmatig lukt dit niet, omdat ouders in gesprek raken met de leerkracht. Dit gaat ten koste van de aandacht, die wij willen geven aan de kinderen.

Binnen het team hebben wij hierover gesproken en zijn tot het volgende besluit gekomen.

  • De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen na afscheid te hebben genomen van de ouder(s) zelfstandig de school binnen.
  • Ouders van kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen niet mee de school in.