Is het online beter rekenen?

Rekenen met tablets

21e eeuwse vaardigheden, tablets en online versterking zijn termen die in het basisonderwijs vaak klinken. Met betrekking tot rekenonderwijs wordt tegenwoordig veel ingezet op online leermiddelen, waaronder programma’s van Gynzy, Muiswerk en Rekentuin. Het aanbod van online middelen groeit in rap tempo door.

Maar is het online nu echt beter rekenen?

 

De basisvaardigheden

RekentuinHet onderwijs is flink aan het vernieuwen. Waar de discussie over schrijven met balpen en vulpen enkele jaren terug nog in menig schoolgebouw te horen was, lijkt die discussie overschaduwd te worden door de komst van tablets, Chromebooks en laptops. Op deze instrumenten krijgen de leerlingen een heel nieuw onderwijsaanbod aangeboden.

Echter, de basisvaardigheden zullen wel aangeleerd moeten worden. Rekentuin, Muiswerk en Gynzy zullen leerlingen niet vertellen hoe je breuken bij elkaar optelt of met elkaar vermenigvuldigt, hoe je een staartdeling met goed gevolg oplost en hoe inhoudsmaten en oppervlaktematen met elkaar verweven zijn.

Een goede leerkracht blijft wat dat betreft onmisbaar. Een leerkracht die de leerlingen dit wel kan vertellen, die hen de zogezegde basisstrategieën duidelijk maakt.

Daarna komen al die mooie programma’s pas om de hoek kijken.

 

Automatiseren is het grote probleem

De achteruitgang van het Nederlandse onderwijs (en met name het rekenonderwijs) zit hem eigenlijk in het aanbod en de tijd die geboden wordt om dat aanbod onder de knie te krijgen. Het automatiseren van geleerde strategieën (en binnen het realistisch rekenen worden nog meer strategieën aangereikt dan binnen het functioneel rekenen), krijgt nauwelijks tijd. En hoe gaat dat, als een kind wel aangeleerd krijgt hoe je breuken vermenigvuldigt, maar geen tijd om dat zelf ook eens flink in de praktijk te brengen?

Juist, er ontstaan achterstanden.

Want de les breuken wordt een dag later genegeerd als een leerling met inhoudsmaten aan de slag gaat. En weer een dag later staat de staartdeling weer op het menu. Met andere woorden: er is een te groot aanbod, maar te weinig tijd om dit aanbod te verwerken.

 

Online rekenenOnline verwerking

Daar kunnen programma’s als Muiswerk, Gynzy en Rekentuin wel verandering in aanbrengen. Met een paar drukken op de knop kan een leerkracht binnen deze programma’s instellen wat leerlingen moeten verwerken en de computer doet de rest.

De leerling maakt de opdrachten en wordt direct gecorrigeerd en in staat gesteld zichzelf te verbeteren. Daar kan geen oefenboekje tegenop.

Het online automatiseren leidt dus tot veel voordelen, zoals:

  • Het neemt de leerkracht veel werk uit handen, want deze hoeft niet meer achter oefenboekjes aan te jagen en deze na te kijken;
  • Het oefenen met programma’s stelt leerlingen in staat direct zicht te krijgen op hun prestaties;
  • Computerprogramma’s zoals Muiswerk houden het niveau bij en passen het aanbod op dat niveau aan (kinderen leren er dus echt van, omdat ze net dat beetje uitdaging krijgen dat ze aankunnen en zodra dit verzilverd is, volgt de volgende uitdaging);
  • Het is modern en onbewust worden ook vaardigheden voor het gebruik met tablets en computers getraind;
  • De programma’s kennen veelal een omgeving voor op school als een omgeving voor thuis (er kan dus ook thuis mee geoefend worden op initiatief van ouders en leerlingen of als de leerkracht het huiswerk digitaal opgeeft).

 

Conclusie

Het is niet zo dat rekenprogramma’s zoals Gynzy, Muiswerk en Rekentuin kinderen aanleren hoe je moet rekenen. Dat doet de leerkracht, zoals de lesmethode voorschrijft. Wel kan het oefenen met dergelijke programma’s veel voordeel hebben, aangezien het de leerkracht veel werk uit handen neemt en de leerlingen optimaal in staat stelt op hetgeen ze geleerd hebben in praktijk toe te passen. De meeste programma’s bieden naast een lesomgeving op school ook een lesomgeving voor thuis aan. Er kan dus op eigen initiatief of als huiswerk nog meer geoefend worden, met het doel om de algemene rekenprestaties op te krikken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *