Over BS Noordhove

Basisschool Noordhove is sinds 2016 gevestigd in een nieuw pand, genaamd de Notenboom. Dit pand wordt gedeeld met twee andere basisscholen, een buitenschoolse opvang en een maatschappelijk werker.

Basisschool Noordhove is een openbare basisschool met ruim 250 leerlingen, verdeeld over 15 klassen. Op school werken 26 leerkrachten en bestaat het managementteam uit drie directieleden (twee locatiedirecteuren en een bovenschools directeur).

Het onderwijs op basisschool Noordhove staat volgens de Onderwijsinspectie onder basistoezicht, wat betekent dat er geen zorgen en twijfels over ons onderwijs zijn.

Wilt u uw kind aanmelden? Maak dan een afspraak met de directie.