Wereldoriëntatie met Blink Wereld

Met Blink Wereld halen we een uitgebreide methode in huis die leerlingen op enthousiaste wijze leert over wereldoriëntatie. Blink Wereld omslaat drie vakgebieden, te weten Eigentijds (geschiedenis), Grenzeloos (aardrijkskunde) en Binnenstebuiten (natuurkunde). Tevens beschikt Blink Wereld over TopoMasters, waarmee topografie op een geheel nieuwe manier wordt aangeleerd. We informeren u graag over deze methode.

 

Wereldoriëntatie interactief

Met de middelen op school, zoals Chromebooks, tablets en een digitaal bord, is het natuurlijk erg lonend en motiverend om een lesmethode via die middelen aan te kunnen bieden. Blink biedt hierin een uitgelezen kans. De methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur voorzien op verrassende wijze in lessen die het leuk maken om te leren. In iedere les wordt het digibord gebruikt, raken kinderen samen in gesprek of in discussie en wordt samengewerkt en onderzoek gedaan. De vaardigheden die kinderen hierbij leren komen voor een groot deel terug in de 21e eeuwse vaardigheden. Wat leren kinderen met de methode Blink Wereld?

  • De basiskennis voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur;
  • Samenwerking;
  • Onderzoek vaardigheden;
  • Reflectie en evaluatie;
  • Topografie met kennis over de landen, streken, gebieden, bergen en rivieren.

Opening van de les

Iedere les wordt geopend met een fragment, muziek of plaatje. Daarover wordt gesproken en zo wordt de les ingeleid. Vervolgens gaan de kinderen te zien krijgen wat ze die les gaan leren. Een master op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek (binnen het thema Amerika in Grenzeloos is dat een tv-correspondent voor het nieuws) leert de kinderen onderzoek te doen en maakt het levendig.

De kinderen behandelen de basisstof en kiezen daarna waarover zij meer willen weten. Met behulp van bronnen gaan zij onderzoek doen, op het internet en in boeken.

Topomasters

Verloop van de les

De les wordt door de leerkracht gestuurd, maar er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek vindt zowel alleen plaats als in groepjes, waarbij kinderen ook moeten overleggen en rollen moeten verdelen. Het internet wordt in het begin afgebakend met kant- en-klare rollen, maar naar verloop van tijd kunnen kinderen hier ook zelf hun weg in zoeken en zou er een uitgebreide thema kunnen worden uitgevoerd.

 

Kerndoelen

De kerndoelen voor wereldoriëntatie komen ruimschoots aan bod in deze methode. Ook is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van kinderen op het gebied van hun mening geven en formuleren, argumenten vormen, samenwerking, leiding geven, processen bewaken en onderzoek zoen. Op die manier is deze methode erg uitgebreid en een aanwinst op meerdere fronten.

De methodes beschikken over toetsen die afgenomen kunnen worden en waarmee de vaardigheden van kinderen dus in kaart kunnen worden gebracht.

 

TopoMasters

Ook het onderdeel TopoMasters is erg prettig. Thuis en op school kunnen de kinderen online topografie oefenen. Ze leren plaatsen kennen aan de hand van ligging, maar ook aan de hand van kenmerken. Op die manier is het niet enkel een geval van inoefenen, toets maken en weer vergeten, maar zal het beter beklijven. Spelenderwijs komen deze plaatsen namelijk steeds weer terug.

 

Aan de slag met Blink

Met Blink voegen we een nieuwe dimensie toe aan ons onderwijs. Een uitgebreide methode voor wereldoriëntatie waarbij de kinderen niet alleen de basiskennis leren, maar ook zichzelf zullen ontplooien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *